Slaboproudé instalace

 

Strukturované kabeláže

Strukturovaná kabeláž a optické sítě tvoří základní prvek infrastruktury lokálních počítačových sítí, nezbytný pro všechny moderní průmyslové stavby, obchodní a kongresová centra, správní budovy, bankovní domy, školy apod. Kabelážní systém vytvořený v souladu s evropským standardem a mezinárodní normou umožňuje přenos digitálního či analogového signálu.  

Nabízíme:

 • Projekci a návrh strukturovaných kabelážních systémů  
 • Montáž metalických (stíněných i nestíněných) sítí
 • Montáž optických páteřních rozvodů
 • Měření strukturované kabeláže a optických sítí
 • Komplexní servis
 • Upgrade stávajících sítí
 • Svařování optických vláken

Certifikaci systému Molex
Certifikaci systému MODnet

  

Síťové a aktivní prvky

Nedílnou součástí datových sítí jsou vhodně zvolené, s ohledem na provozní zátěž navržené a především spolehlivé aktivní prvky. Nabízíme kompletní sortiment aktivních prvků, jako jsou switche, routery, firewally, kontroléry nebo bezdrátové přístupové body. Dodáváme osvědčené a kvalitní značky.

Nabízíme:

 • Návrh a projekci systému
 • Dodávku aktivních prvků
 • Montáž, instalaci a nastavení
 • Zaškolení obsluhy
 • Komplexní servis

Jsme partnerem společností Cisco, Juniper  a Allied Telesyn.

 

Záložní zdroje UPS

Realizujeme návrh, instalaci a prodej UPS a následný servis všech záložních zdrojů UPS. Záložní zdroje UPS jsou pořizovány s cílem zajistit vysokou spolehlivost napájení elektrickou energií pro klíčové spotřebiče. Vysokou spolehlivost napájení zařízení lze dlouhodobě zajistit jedině pravidelným odborným monitoringem a následnou údržbou.

Nabízíme:

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Projekci zařízení a návrh řešení
 • Profesionální instalaci záložních zdrojů včetně elektroinstalace
 • Komplexní servis

Jsme partnerem společností Schrack Technik.

 

Kamerové systémy

Systémy CCTV (kamerové systémy) umožňují efektivní způsob monitorování střežených prostor a přenos obrazu z více míst do jednoho dohledového centra. Díky vzdálenému přístupu lze kontrolovat rozsáhlé prostory a to jak v reálném čase, tak případně také ze záznamu.

Nabízíme:

 • Návrh a projekci systému  
 • Dodávku kompletního sortimentu  
 • Montáž, instalaci a nastavení celého systému
 • Odborné poradenství a konzultace  
 • Navržení řešení v závislosti na stávající kabeláži  
 • Profesionální instalaci systému  
 • Zaškolení obsluhy
 • Komplexní servis

Jsme partnerem společností AXIS, Hikvision , Pelco

 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) představují komplexní soubor technických prostředků, jejichž prostřednictvím je řešena ochrana proti neoprávněnému vstupu do objektu. Neoprávněný vstup nepovolaných osob je včas rozpoznán a zároveň signalizován, čímž systém eliminuje případné škody.

Výhody:

 • Spolehlivá a včasná signalizace narušení střežených zón
 • Minimalizace škod způsobených narušitelem umožněním včasného zásahu
 • Minimalizace pravděpodobnosti planého poplachu
 • Možnost připojení systému PZTS k pultu centralizované ochrany PČR či bezpečnostních agentur
 • Možnost grafické nadstavby (u větších objektů lepší orientace a ovládání systému z nadstavbového počítače, integrace s ostatními systémy řízení budovy

Nabízíme:

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Projekci systému a návrh řešení
 • Profesionální instalaci systému
 • Komplexní servis

Certifikace systému Galaxy, Paradox, Concept.

 

Elektrická požární signalizace

Systémy EPS tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov. Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru. Nasazením systému EPS je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských životů. EPS lze začlenit do integrovaných bezpečnostních a havarijních systémů ochrany majetku, osob.  

Nabízíme:

 • Odborné poradenství a konzultace
 • Projekci systému a návrh řešení
 • Profesionální instalaci systému
 • Komplexní servis

Certifikace systému Esser, Algoplus, Schrack Seconet, ATS