O nás

Společnost QDS Group a.s. byla založena v r. 2008. Její aktivity jsou rozděleny do tří základních  částí. První z nich je energetika, mezi níž patří na jedné straně silnoproudé rozvody, měření a regulace, které jsou doplněny vlastní výrobou rozvaděčů a na druhé straně slaboproudé rozvody, mezi něž patří zejména strukturované kabeláže, elektronické požární systémy (EPS), kamerové systémy či zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS).

Dalším zaměřením společnosti je výstavba datových center, od komplexního návrhu, projektové dokumentace až po samotnou realizaci. Nezbytnou službou v této oblasti je nabídka pravidelných servisních prohlídek spojených s nezbytnou profylaktikou veškeré techniky.

Třetí orientací naší společnosti je stavební výroba zaměřena jednak na samostatnou výstavbu pozemního stavitelství a jednak na doplňkové stavební práce a úpravy spojené s již zmiňovanými profesemi ať v energetice tak i při výstavbě datových center.

Všechny námi nabízené zaměření jsou vzájemně provázány, těžko postavíme datové centrum bez nezbytné elektroinstalace, zabezpečení či monitoringu a nutných stavebních úprav. Taktéž žádná ať již malá či větší stavba, se neobejde bez rozvodů elektro, datové infrastruktury nebo kamerového systému. Proto nám dlouholetá praxe jak v oboru, tak v podnikání dovoluje zaměřit se i na nejnáročnější zákazníky a společnosti. Návrh, projektování, instalaci, kontrola a testování jak jednotlivých komponentů tak i komunikačních systémů jako celku, provádí pracovníci s patřičným oprávněním a proškolením v oboru.Provádíme následující činnosti:

  • Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
  • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
  • Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

 

Společnost QDS Group a.s. má zaveden a udržuje systém ISO:

  • Držitel certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009
  • Držitel certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
  • Držitel certifikátu systému managementu BOZP dle OHSAS 18001:2008