ZŠ Slovanské nám. Brno

O prádninách letošního roku realizujeme zakázku na ZŠ Slovanské náměstí v Brně. Jedná se o  rekonstrukci a úpravu stávajících nevyužívaných místností v suterénu na nové účebny a vybudování nového hygienického zázemí pro uvedené učebny. Práce budou probíhat od června do konce srpna a celková cena díla je 5.437 256,- Kč.