Domovo pro seniory Lukov

Společnost QDS Group a.s. začala od 1.února letošního roku realizovat zakázku "Domov pro seniory Lukov - protipožární opatření", jehož investorem je Zlínský kraj. Prováděné práce spočívají ve vybudování kompletních slaboproudých rozvodů, zejména strukturované kabeláže, systému pacient-sestra, EPS, PZTS, CCTV a související grafické nástavby. Dále v instalaci nového systému CBS pro nouzové osvětlení. Veškeré práce probíhají za provozu domova pro seniory, délka realizace je stanovena na 270 dnů a celkové náklady díla činní 26 737 486,- Kč.