Přístavba MŠ Tetčice

Realizujeme přístavbu mateřské školy v Tetčicích. Od poloviny letošního roku provádí naše společnost přístavbu části mateřské školy, která navazuje na stávající již kapacitně nedostačujicí objekt. Celá stavba by měla být dokončena na přelomu roku 2020/2021 a celkové náklady na výstavbu činní 11 437 370,- Kč.