Fakultní nemocnice u sv.Anny

V současné době realizujeme rekonstrukci oddělení urologie v budově J ve fakutní nemocnici u sv. Anny v Brně. Předmětem díla jsou stavební úpravy, požárně bezpečnostní řešení, chlazení, vzduchotechnika, silnoproudá i slaboproudá instalace a další související technologie. Celá stavba by měla být dokončena do konce měsíce října letošního roku a celkové náklady na výstavbu činní 16.815.415,- Kč.