Podpora infrastruktury základních škol - I. etapa

Naše společnost se zúčastnila dne 25.11.2019 slavnostního otevření nově zrekonstruovaných prostor na třech základních školách v Blansku. Stavební práce byli realizovány na ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská a ZŠ Salmova. Na ZŠ Erbenova se udělaly z původních tříd nové učebny přírodovědy, informatiky a také nová kuchyňka s malou jídelnou, která slouží k výuce vaření. Na ZŠ Dvorské si hosté prohlédli dvě nově rekonstruované učebny informatiky a na ZŠ Salmova se jedná o novou chemickou laboratoř, učebnu fyziky a jazykovou učebnou. Veškeré práce byli provedeny našimi pracovníky řádně a v termínu, tak aby nebyl narušen plynulý chod škol. Celkové náklady stavby vyšplhaly na 12,4 mil. Kč bez DPH.

https://www.blansko.cz/clanky/2019/11/tri-zakladni-skoly-maji-nove-zrekonstruovane-a-moderne-vybavene-ucebny