Mateřská škola Jinačovice

Naše stavební společnost  realizuje od 1.7. 2020 přístavbu mateřské školy v Jinačovicích. Přístavba bude navázána na stávající budovu obecního úřadu v Jinačovicích, kde jsou umístěny i současné prostory mateřské školy. Práce by měli být ukončeny na přelomu roku 2020/2021 a celkové náklady na výstavbu činní 10 876 967,- Kč.