Úřad v MČ Brno-Bohunice

Od začátku května letošního roku naše společnost realizuje stavební zakázku rozšíření kancelářských prostor 2.NP pro Úřad v městské části Brno-Bohunice. Přdemětem díla je rozšíření současných kancelářských prostor na místě stávající terasy v jihozápadní části budovy. Termín dokončení realizace je září 2021  a celkové náklady na výstavbu činní 8.792.507,- Kč.