Fakultní nemocnice u sv.Anny KOCHHK

Další stavební rekonstrukcí v nemocnci u  sv. Anny v Brně, kterou naše společnost v letošním roce realizuje je oddělení chirurgie hlavy a krku, které se nachází v památkově chráněné hlavní budově areálu. Kompletní rekonstrukce by měla být dokončena do konce února příštího roku a celkové náklady na výstavbu činní 18.719.197,- Kč.