Měření a regulace

Naše společnost. nabízí široké spektrum služeb v oblasti měřící a regulační techniky, automatického řízení výrobních i nevýrobních procesů, jejich monitorování, vizualizace a následného vyhodnocování. Naši pracovníci jsou Vám k dispozici již od fáze technického návrhu řešení a zhotovení projektové dokumentace.

Pro systémy automatického řízení výrobních procesů používáme výhradně kvalitní řídící jednotky, které byly pro tento účel vyrobeny. Dodávané řídící jednotky jsou vhodné pro náročné provozní podmínky. Volbou kvalitních produktů předcházíme zbytečným a nákladným výpadkům výroby.

  • technickou podporu při návrhu systému měření a regulace  
  • kompletní dodávku a instalaci systému měření a regulace (MaR) včetně SW  
  • zprovoznění MaR  
  • zaškolení obsluhy  
  • komplexní servis a údržbu systému MaR včetně SW části